hello dummmy text
Projektování elektro

Každé zařízení má své specifické vlastnosti a použití, proto je velice důležité dokonalé vyprojektování požadovaného elektrického zařízení . Naší snahou je porozumět požadavkům zákazníků, navrhnout technické řešení daného problému přímo na míru. Projektování elektro je jednou s důležitých součástí naší práce. Při projektování a následných rekonstrukcích stávajících technologií se maximálně snažíme vyhovět požadavkům nejen řídících pracovníků, ale i lidem, kteří denně s danou technikou nebo strojem pracují.

Zdarma návrhy technického řešení

Návrhy nového technického řešení Vám zhotovíme zdarma. Pro optimální zpracování návrhu řešení je otimální vidět zařízení v činnosti ještě před repasí hlavně u obráběcích strojů nebo jiných výrobních zařízení. Tím je následné projektování mnohem jednodušší. Detailní znalostí funkce a provozu zařízení se docílí nejvyšší míry spokojenosti zákazníka. U nových zařízení vycházíme vždy z požadavků projektanta strojní části a požadavků budoucího uživatele.

Projekty zpracováváme renomovanými projekčními programy:

ELCAD Professional 2.2

Výstupem softwarových programů jsou:

  • výkresová dokumentace
  • kabelové listiny a
  • zapojovací schemata
  • svorková schemata
  • rozpisky materiálu

Dokumentaci předáme ve formátu knihy A4. U rozsáhlejších dispozic technologického zařízení dodáme dokumentaci ve formátu dle požadavku zákazníka. Naší snahou je dodat přehlednou a srozumitelnou dokumentaci pro údržbu a opravy.